فیس بوک توییتر
labourfair.com

برچسب بزنید: ارزش

مقالات برچسب گذاری شده با عنوان ارزش

مزیت منحصر به فرد شما

ارسال شده در ممکن است 8, 2022 توسط Thomas Lester
شما یک مزیت ویژه دارید ، لبه ای که هیچ کس دیگری ندارد.هنگامی که شما این مزیت استثنایی را برای کار برای شما قرار می دهید - وقتی مدتی را برای توسعه آن به عنوان یک عضله تقویت می کنید - چیزی می گیرید که خطر درک شده را کاهش می دهد و شانس شما را برای موفقیت سه برابر می کند...